GÅRDSBEBYGGELSE MED ANOR FRÅN 1700-TALET

Denna vackra gårdsbebyggelse med anor från slutet av 1700-talet innefattar en huvudbyggnad med två flyglar. Stjärnporten håller tillsammans med Sundbybergs Byggentreprenad AB, på att totalrenovera fastigheten. Fideli Omsorg AB kommer att bedriva HVB verksamhet i fastigheten vid färdigställandet (kontrakt till år 2034). 

BROMMA

Bostadsyta

944 kvm

Avkastning

Värdering