ANRIK BYGGNAD I BROMMA

Hallandsås 1 utgör en gårdsbebyggelse med anor från slutet av 1700-talet och innefattar en huvudbyggnad med två flyglar. Under sekelskiftet 1900 genomfördes en ombyggnad av Evangelistiska Fosterlandsstiftelsen, vilket satt sin prägel på gårdens nuvarande utseende. Under senare delen av 1900-talet har samtliga byggnader genomgått invändiga förändringar i form av ytskiktsrenovering och rumsindelning.

Stjärnporten kommer tillsammans med Sundbybergs Byggentreprenad AB, att totalrenovera fastigheten. Fideli Omsorg AB kommer att bedriva HVB verksamhet i fastigheten vid färdigställandet (kontrakt till år 2034).

HALLANDSÅS 1

Bostadsyta

944 kvm

Avkastning

4,5 %

Värdering

38,5 MSEK