HYRESGÄST

HEMMA HOS STJÄRNPORTEN

Vi på Stjärnporten månar om våra relationer med våra hyresgäster. Det ska vara tryggt och enkelt att ha med oss att göra. Vi har också höga ambitioner för vårt framtida klimat och arbetar med hållbarhet i stort och smått.  Vi hoppas att du trivs och känner dig trygg med Stjärnporten som hyresvärd.

Om något är trasigt gör du en felanmälan här:

FELANMÄLAN

Felanmälan

Jour Enköping

Upplands Bo Service
Kl. 07.00 – 16.00 ring: 0171 – 478 300
Akuta fel övrig tid ring: 019 – 300 874
www.boservice.se

STJÄRNPORTEN ÄR MEDLEM AV FASTIGHETSÄGARNA