GRUPPBOENDE I ENKÖPING

Fastigheten hyrs av Nytida AB. Fastigheten används till LSS-gruppboende. Verksamheten kommer rikta sig till personer med funktionsnedsättning. För individerna, vilka är i behov av dagligt stöd i sin livsföring, kommer enheten att vara deras permanenta boende. Fastigheten har ytterligare byggrätt.

CENTRUM 15:7

Bostadsyta

680 kvm

Avkastning

4,8 %

Värdering

25,4 MSEK