Beställningsåtagande om 200 MSEK

Zenergy AB har undertecknat ett leverans- och samarbetsavtal med Pansante AB med åtagande från Pansanté om beställning av ZIP-element om minst 200 MSEK under en kommande sjuårsperiod samt samarbete kring utveckling av Zenergys ZIP-element för byggnation av modulbyggda sjukhus. Produktion av Pansanté kommer ske mot förskottsbetalning.

Läs mer

Stjärnhöken AB nystartat samarbetsbolag

Stjärnhöken AB är ett nystartat bolag med syfte att förena de kompetenser och nätverk som de tre huvudägarna Hökboet Hus & Hem AB, Stjärnporten AB och Muddus Outdoor Sweden AB besitter. Stjärnhökens ambition är att skapa mervärde och synergier genom samarbete, hållbarhet och innovation inom olika typer av fastighetsprojekt. 

Läs mer