NYHET
25 september, 2019

Stjärnporten förvärvar fastighet i Bromma

Stjärnporten förvärvar fastighet med anor från 1700-talet i Bromma, fastigheten innefattar en huvudbyggnad med två flyglar. Stjärnporten kommer tillsammans med Sundbybergs Byggentreprenad AB, totalrenovera fastigheten. Fideli omsorg AB kommer att bedriva verksamhet i fastigheten vid färdigställandet. Stjärnporten ser detta som ett strategiskt förvärv.