NYHET
1 april, 2019

Stjärnporten utökar samarbete

Zenergy presenterar förslag på kapitaltillskott genom emissioner till bl.a nya huvudägare, villkorat av att den pågående rekonstruktionen avslutas genom att offentligt ackord om 50 % uppnås.